Technologie


Ke své práci používáme několik druhů bezpilotních vrtulníků od menších specializovaných mapovacích kopterů na bázi systému MICROCOPTER, specialně vyvinutých pro mapovací projekty. Tyto stroje se vyznačují především prodlouženou dobou letu a pokročilým plánováním letu. Naproti tomu stroje od společnosti DJI vyžíváme v případě požadavku na vyšší nostnost a ultimátní stabilitu obrazu.Jako jediní v ČR provozujeme unikátní mapovací systém MAVINCI SIRIUS, který umožňuje dosáhnou nebývalé přesnosti výsledných dat. Ověřovací testy provedené s VÚGTK potvrdily přesnost RGB ortofotomapy až 1.1cm/px. Tato přesnost umožní znázornit nebývalé detaily a v kombinaci s daty z bezpilotních vrtulníků dosahujeme špičkové kvality výsledných dat.


Pro sběr dat používáme špičkovou techniku. Snímky v infra spektru pořizujeme nejčastěji infrakamerou WORKSWELL WIRIS, uzpůsobenou primárně pro práci na závěsu bezpilotního prostředku. Kamera je osazena chipem Flir s maximálním rozlišením 640x512. Pro snímání v RGB oboru pracujeme podle konkrétních požadavků zákazníka s mnoha typy snímačů s vysokou rozlišovací schopností až 4K.


Vyvinuli jsme unikátní programové vybavení, které generuje celkové přehledové mapy a umožňuje zobrazit veškerá data v pohodlí vašeho počítače. SW THERMOANALYTICS je určen nejen pro zpracování dat, ale především pro přehledné zobrazování jednotlivých nálezů, jejich klasifikaci, tvorbu a správu všech defektů. SW ThermoAnalytics soustřeďuje a sjednocuje veškerá data všech Vašich elektráren a  jednotným zůsobem je interpretuje. V neposlední řadě máte k dispozici historická data, aktuální informace i očekávané trendy vývoje klíčových parametrů.

V rámci dodávky našich mapovacích služeb dostáváte licenci k používání tohoto software zdarma.


Společnost UpVision s.r.o. přirozeně postupuje v souladu s platnou legislativou. Naše stroje mají POVOLENÍ K LÉTÁNÍ  (každý dron má přidělen imatrikulační znak obdobně jako velká dopravní letadla, například OK - 003E). Zároveň jsme byli mezi prvními v ČR, kterým bylo v roce 2014 uděleno POLOVENÍ K LETECKÝM PRACEM. Pouze držitel tohoto povolení je oprávněn komerčně provozovat letecké služby pro své zákazníky.