... a Vy? Vám zbyde čas na to, co Vás skutečně baví.


My mezitím budeme pracovat.


Fotovoltaické elektrárny

Kompletní systém byl primárně vyvinut pro použití na rozsáhlých plochách fotovoltaických elektráren bez ohledu na to, zda se nacházejí na pozemních nebo střešních plochách, či dokonce v jinak těžce dostupné poloze. Velikost FVE nehraje roli. Náš systém je určen pro široké spektrum instalací od civilnějších o velikosti stovek kW až po největší pozemní instalace o velikosti desítek MW. Pro všechny přinášíme řešení.

Našim zákazníkům doporučujeme naše služby vhodně doplnit do stávajících servisních procedur. Zvýší se tak nejen kvalita péče o celou FVE, ale také přehled o celkovém stavu instalace. Zároveň se ověří správná funkce servisní organizace.


Rozsáhlé liniové stavby

Pro vlastníky a správce silnic a dálnic, železniční sítě, plynovodů, horkovodů a dalších produktovodů jakož i jiných rozsáhlých linových staveb realizujeme prověrky stavu jejich objektů. Indikujeme poškození v ranném stádiu, kdy ještě nejsou patrné viditelné změny na zkoumaném objektu a snižujeme tak náklady na údržbu.


Plošná zástavba

V neposlední řadě jsou naše služby určeny správcům městských mobiliářů, obcím a magistrátům, majitelům velkých nemovitostí a průmyslových objektů. Tvoříme tepelné mapy, vyhledáváme tepelné úniky,  identifikujeme slabá místa. Proveřujeme věžové objekty a velmi těžce přístupná místa.

Naše data se s výhodou využívají v průkazech energetické náročnosti rozsáhlých objektů.